"قیمت هر عدد عمده فروشی" شرکت پخش موادغذائی ارمغان صبا شمال
ردیفگروهنام محصولقیمت
1میوه Фруктыکیوی4
2میوه Фруктыنارنگی5
3میوه Фруктыپرتقال5
4کنسروجاتКонсервированные продуктرب خرسند کوچک89,000
5کنسروجاتКонсервированные продуктکمپوت کلابی خرسند5,600
6کنسروجاتКонсервированные продуктکمپوت گیلاس خرسند75,900
7دستمال تندیس 61-3دستمال کاغذی 200برگی جعبه ای ساده تندیس61,000
8محصولات شالکهسنجد25,000
9محصولات شالکه --> فلفل قرمزفلقل قرمز کد کالا 110313
10محصولات شالکه --> فلفل صیاهفلفل سیاه کد کالا 110284
11محصولات شالکه --> نخودچی کشمشنخوچی کشمش40گرمی کد کالا 1404314,168
12محصولات شالکه --> زعفرانزعفران کد کالا 1102040,000
13محصولات شالکه --> بادام درختیبادام درختی 35گرمی کد کالا 1402653,300
14محصولات شالکه --> تخم کدوتحم کدو 80گرمی کد کالا 14031 و1404052,000
15محصولات شالکه --> سویاسویا170گرمی کد کالا 12023و1202613,150
16محصولات شالکه --> عدسعدس بسته 350گرمی کد کالا 1201442,530
17محصولات شالکه --> مغز فندوقمغز فندوق5
18محصولات شالکه --> قیسیقیسی9
19محصولات شالکه --> کشمش پلوئیکشمش پولوئی3
20محصولات شالکه --> کشمش طلائیکشمش طلائی3
21محصولات شالکه --> مغز گردومغز گرذو2
22محصولات شالکه --> کلپرگلپر2
23محصولات شالکه --> لپهلپه 350گرمی کد کالا 1201244,290
24محصولات شالکه --> لوبیاپیتیلوبیا چیتی 350گرمی کد کالا 1201647,740
25محصولات شالکه --> لوبیا قرمزلوبیا قرمز کدکالا 1201746,200
26محصولات شالکه --> چشم بلبلیچشم بلبلی4
27محصولات شالکه --> لوبیا سفیدلوبیا سفید350گرمی کد کالا 1202036,550
28محصولات شالکه --> ماشماش5
29محصولات شالکه --> نخودنخود آبگوشتی350گرمی کد کالا 1202242,570
30سیبون سس مایونزسس مایونز لیوانی 160 گرمی کد کالا7500503332,000
31سیبونسس مایونز لیوانی200 گرمی کدکالا 7500503131,824
32سیبونتون ماهی سیبون 180گرم کدکالا 5610100783,370
33سیبونکنسرو قوطی خوراک بادمجان کد کالا 5610101463,683
34سیبونسس ماکارونی کدکالا 5610101659,800
35سیبونلوبیا با قارچ کد کالا5610101363,683
36سیبونکنسرو سبزیجات کد کالا 5610101559,991
37سیبونکنسرو سبزی قورمه180گرمی کدکالا 5610100878,450
38سیبونکنسرو لوبیا کد کالا 5610101256,454
39سیبونکنسرو قیمه 180گرمی کدکالا 5610100973,374
40سیبونکنسرو سبزی قورمه خانواده کدکالا 56101010145,242
41سیبونکنسروذرت 400گرمی کد کالا 5610101754,454
42سیبونسس کجاب موشکی 350گرمی کد کالا 7505001647,328
43سیبونکشک 250گرمی کد کالا 5612181149,839
44رافانوسس فرانسوی کتابی کد کالا 7500501958,752
45رافانوسس مایونز موشکی 300گرمی 75005001544,064
46رافانوسس فلفل تند 220 گرمی کد کالا 7500502227,744
47رافانوسس مایونز شیشه ای 900گرمی کدکالا 7500503093,840
48آبمیوهآبمیوه بیتانوش 330سی سی کد کالا 7600600127,540
49آبمیوهآبمیوه فافا 200سی سی1,250
50شرکت حام --> بسکوئیتکیک ویزاکو ف 22055,500
51تافی مغزدار فندوقبیسکوئیت کرمدار سبوس کد 13074,400
52تافی مغزدار فندوقبیسکوئیت سبوس طلائی دایجستیو کد 130115,000
53تافی مغزدار فندوقبیسکوئیت پنه لوپه کد 17018,500
54شرکت حام --> بسکوئیت کرمدار بالرینا لیوانیبیسکوئیت کرمدار بالرینا لیوان کد 120212,000
55شرکت حام --> بیسکوئیت کرمدار سبوسبیسکوئیت کرمدار سبوس کد 1306615
56شرکت حام --> بیسکوئیت کرمدار دنیزبیسکوئیت کرمدار دنیز کد 11057,000
armaghansabashomal2@ | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک