"قیمت هر عدد عمده فروشی" شرکت پخش موادغذائی ارمغان صبا شمال
ردیفگروهنام محصولقیمت
1میوه Фруктыکیوی40,000
2میوه Фруктыنارنگی50,000
3میوه Фруктыپرتقال50,000
4دستمال تندیس 61-3دستمال کاغذی 200برگی جعبه ای ساده تندیس61,000
5دستمال اتومبیل 200برگی361قلقل قرمز30,000
6دستمال اتومبیل 200برگی361سس مایونز لیوانی 160 گرمی313,344
7محصولات شالکهسنجد25,000
8محصولات شالکه --> فلفل قرمزفلقل قرمز30,000
9محصولات شالکه --> فلفل صیاهفلفل سیاه40,000
10محصولات شالکه --> نخودچی کشمشنخوچی کشمش25,000
11محصولات شالکه --> زعفرانزعفران40,000
12محصولات شالکه --> بادام درختیبادام درختی52,000
13محصولات شالکه --> تخم کدوتحم کدو40,000
14محصولات شالکه --> سویاسویا30,000
15محصولات شالکه --> عدسعدص30,000
16محصولات شالکه --> مغز فندوقمغز فندوق50,000
17محصولات شالکه --> قیسیقیسی90,000
18محصولات شالکه --> کشمش پلوئیکشمش پولوئی30,000
19محصولات شالکه --> کشمش طلائیکشمش طلائی35,000
20محصولات شالکه --> مغز گردومغز گرذو250,000
21محصولات شالکه --> کلپرگلپر25,000
22محصولات شالکه --> لپهلپه50,000
23محصولات شالکه --> لوبیاپیتیلوبیا چیتی50,000
24محصولات شالکه --> لوبیا قرمزلوبیا قرمز50,000
25محصولات شالکه --> چشم بلبلیچشم بلبلی40,000
26محصولات شالکه --> لوبیا سفیدلوبیا سفید40,000
27محصولات شالکه --> ماشماش50,000
28محصولات شالکه --> نخودنخود30,000
29سیبونسس مایونز لیوانی200 گرمی381,888
@armaghansabashomal | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک