"قیمت هر عدد عمده فروشی" شرکت پخش موادغذائی ارمغان صبا شمال
ردیفگروهنام محصولقیمت
1میوه Фруктыکیوی4
2میوه Фруктыنارنگی5
3میوه Фруктыپرتقال5
4دستمال تندیس 61-3دستمال کاغذی 200برگی جعبه ای ساده تندیس61,000
5محصولات شالکهسنجد25,000
6محصولات شالکه --> فلفل قرمزفلقل قرمز کد کالا 110313
7محصولات شالکه --> فلفل صیاهفلفل سیاه کد کالا 110284
8محصولات شالکه --> نخودچی کشمشنخوچی کشمش40گرمی کد کالا 1404314,168
9محصولات شالکه --> زعفرانزعفران کد کالا 1102040,000
10محصولات شالکه --> بادام درختیبادام درختی 35گرمی کد کالا 1402653,300
11محصولات شالکه --> تخم کدوتحم کدو 80گرمی کد کالا 14031 و1404052,000
12محصولات شالکه --> سویاسویا170گرمی کد کالا 12023و1202613,150
13محصولات شالکه --> عدسعدس بسته 350گرمی کد کالا 1201442,530
14محصولات شالکه --> مغز فندوقمغز فندوق5
15محصولات شالکه --> قیسیقیسی9
16محصولات شالکه --> کشمش پلوئیکشمش پولوئی3
17محصولات شالکه --> کشمش طلائیکشمش طلائی3
18محصولات شالکه --> مغز گردومغز گرذو2
19محصولات شالکه --> کلپرگلپر2
20محصولات شالکه --> لپهلپه 350گرمی کد کالا 1201244,290
21محصولات شالکه --> لوبیاپیتیلوبیا چیتی 350گرمی کد کالا 1201647,740
22محصولات شالکه --> لوبیا قرمزلوبیا قرمز کدکالا 1201746,200
23محصولات شالکه --> چشم بلبلیچشم بلبلی4
24محصولات شالکه --> لوبیا سفیدلوبیا سفید350گرمی کد کالا 1202036,550
25محصولات شالکه --> ماشماش5
26محصولات شالکه --> نخودنخود آبگوشتی350گرمی کد کالا 1202242,570
27سیبون سس مایونزسس مایونز لیوانی 160 گرمی کد کالا7500503332,000
28سیبونسس مایونز لیوانی200 گرمی کدکالا 7500503131,824
29سیبونتون ماهی سیبون 180گرم کدکالا 5610100783,370
30سیبونکنسرو قوطی خوراک بادمجان کد کالا 5610101463,683
31سیبونسس ماکارونی کدکالا 5610101659,800
32سیبونلوبیا با قارچ کد کالا5610101363,683
33سیبونکنسرو سبزیجات کد کالا 5610101559,991
34سیبونکنسرو سبزی قورمه180گرمی کدکالا 5610100878,450
35سیبونکنسرو لوبیا کد کالا 5610101256,454
36سیبونکنسرو قیمه 180گرمی کدکالا 5610100973,374
37سیبونکنسرو سبزی قورمه خانواده کدکالا 56101010145,242
38سیبونکنسروذرت 400گرمی کد کالا 5610101754,454
39سیبونسس کجاب موشکی 350گرمی کد کالا 7505001647,328
40سیبونکشک 250گرمی کد کالا 5612181149,839
41رافانوسس فرانسوی کتابی کد کالا 7500501958,752
42رافانوسس مایونز موشکی 300گرمی 75005001544,064
43رافانوسس فلفل تند 220 گرمی کد کالا 7500502227,744
44رافانوسس مایونز شیشه ای 900گرمی کدکالا 7500503093,840
45آبمیوهآبمیوه بیتانوش 330سی سی کد کالا 7600600127,540
46شرکت حام --> بسکوئیتکیک ویزاکو ف 22055,500
47تافی مغزدار فندوقبیسکوئیت کرمدار سبوس کد 13074,400
48تافی مغزدار فندوقبیسکوئیت سبوس طلائی دایجستیو کد 130115,000
49تافی مغزدار فندوقبیسکوئیت پنه لوپه کد 17018,500
50شرکت حام --> بسکوئیت کرمدار بالرینا لیوانیبیسکوئیت کرمدار بالرینا لیوان کد 120212,000
51شرکت حام --> بیسکوئیت کرمدار سبوسبیسکوئیت کرمدار سبوس کد 1306615
52شرکت حام --> بیسکوئیت کرمدار دنیزبیسکوئیت کرمدار دنیز کد 11057,000
armaghansabashomal2@ | RSS | Sitemap
فروشگاه ساز رایگان
خرید بک لینک
بک لینک